Õigusalane abi

Kiire ja profesionaalne õigusabi! Kogenud pereõiguse juristid annavad nõu ja vajadusel esindavad kohtutes.

Laste õigused, õiguskaitse

Kõik inimesed vastutavad lapse õiguste kaitse eest- kaasa arvatud lapsed ise! Kõigil on õigused. Iga õigus tähendab ka kohustust.

Meie aitame!

Broneeri aeg kohe ja meie leiame teile parima lahenduse

Lastekaitse

Iga laps on ühiskonna jaoks väärtus ning laste heaolu tagamine peab olema riigis üheks kõige olulisemaks prioriteediks.

Millega saame olla teile kasulikud:

 • Perekonnaõigus
 • Pärimisõigus
 • Asjaõigus
 • Võlaõigus, lepinguvälised võlasuhted
 • Äriõigus
 • Tsiviilkohtumenetlus
 • Haldusõigus, haldusmenetlus, halduskohtu menetlus
 • Täitemenetlus
 • Pankrotimenetlus, pankrotiõigus
 • Korteriühistu abi
 • Veebinõustamine (juriidiline E-nõustamine)
 • Kindlustusõigus
 • Meditsiiniõigus
 • Tarbijakaitseõigus
 • Tööõigus
 • Võlgade sissenõudmine
 • Äriühingute asutamine ja likvideerimine

Pereõigus - City Õigusbüroo

City Õigusbüroo

Ettevõte asutati Tallinnas aastal 1999. City Õigusbüroo meeskonda kuuluvad oma ala professionaalid, kes on kõik omandanud kõrgeima juriidilise hariduse. Meie juristid omavad pikaajast juriidilise nõustamise kogemust ning on väljapaistvalt esindanud meie kliente Eesti Vabariigi erinevates kohtuinstantsides, kohtuvälistes vaidlusorganites, inspektsioonides, riigi- ja kohaliku omavalitsuse haldusorganites,  läbirääkimistel ning muude õigustoimingute tegemisel. Vaata meie tegevusvaldkondi siit.

Oleme keskendunud asjatundliku õigusabiteenuse osutamisele juriidilistes küsimustes eraisikutele, äriühingutele ja korteriühistutele kõigis peamistes õigusvaldkondades: tsiviilõigus (sh võlaõigus, asjaõigus, perekonnaõigus, pärimisõigus) haldusõigus, äriõigus, tööõigus ja kindlustusõigus.

City Õigusbüroo eesmärk on olla oma klientidele kompetentne ja usaldusvääne partner leides klientide probleemidele alati kõige sobivaimad lahendused, garanteerides õigusabiteenuse 100% kvaliteedi ning tulemuslikkuse.

Teenuse osutamisel, mida iseloomustab paindlik ja kliendikeskne teenindus, tagame kliendi huvide efektiivse kaitse ning probleemide õigeaegse lahendamise. Samuti pakume igapäevast juriidilist tuge väikese ja keskmise suurusega erinevatele äriühingutele sealhulgas ka teenindus- ja tootmisettevõtetele, kinnisvara äriga tegelevatele äriühingutele, pankadele, nafta- ja nafta transiidi ettevõtetele, tervishoiuasutustele, ringhäälinguorganisatsioonidele, korteriühistutele ning mittetulundusühingutele.

Hinnakirja meie teenustele leiate siit.

Uudised

28.03.2013
Vanemahüvitis
28.03.2013
Peretoetused